Yapay Zeka Mühendisliği Nedir? Amacı ve Çalışma Alanları

Yapay Zeka Mühendisliğinin Günümüzdeki Yeri Nedir?

Teknoloji ve bilimi birleştiren yapay zeka mühendisliği, makine algoritmalarının ardından derin öğrenme algoritmalarının nasıl çalıştığını araştıran bir meslek dalıdır.

Bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği ile birlikte ilerleyen yapay zeka mühendisliğinin amacı; sıfırdan yeni modellemeler ya da algoritmalar üreterek insan hayatını kolaylaştırmak ve daha kısa zamanda etkisini gösteren, pratik ürün ve hizmetler yaratmaktır.

Bu sayede insan hayatını kolaylaştıran anlık çözümler üretir. Yapay Zeka mühendisliği nedir sorusu, gelişen teknoloji ile yapay zeka mühendisliğinin araştırılmasını bir gereksinim haline getirdi.

Teknolojik gelişmelerin paralelinde oluşan yeni otomasyon sistemleri ile robot teknolojilerinde görülen hızlı artış nedeniyle bu alanlarda teknolojik çözümler sunabilecek nitelikte iyi yetişmiş ve bu alanda uzmanlaşmış kişilere olan ihtiyaç da bu paralellik doğrultusunda arttı. Devlet ve özel sektör yetkilileri de bu ihtiyaçlar kapsamında çeşitli girişimlerde bulundu.

 

Yapay Zeka Mühendisliğinin Önemi

Yapay Zeka Mühendisliği nedir sorusunu inceledikten sonra önemine de bakalım. Yapay zeka mühendisliği alanında yaşanan gelişmeler istikametinde birçok alan revize edilecek ya da tamamen geçersiz sayılarak yerine daha pratik çözüm imkanlarına sahip teknoloji alanları oluşturulacak.

Milyonlarca anlamsız veri yığınlarını oluşturan big data içinde veri madenciliği, kurumsal kaynak planlama, derin öğrenme, bulanık mantık ve bunun gibi birçok iş zekâsı uygulamasının geliştirilmesi ve anlamlı bilgiye ulaşılması sağlanacak.

Otonom sistemler, öğrenen makineler ve algoritmalar yardımıyla toplum yaşamında köklü değişimler yaşanacak. Yapay Zeka Mühendisliği alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda bireylerin yaşam tarzında büyük bir değişim gerçekleşecek.

Yapay zeka ve Yapay Zeka Mühendisliği nedir sorusu son dönemlerin en gözde konularından birisi. Kendi kendine hareket edebilen otonom araçlardan hayat kurtaran ses tanıma sistemlerine, uzaktan tedavi yöntemlerinden insanların ruh halinin tespitine varıncaya kadar her alanda gittikçe yaygınlaşan ve hayatın parçası haline gelen bir kavram oldu. Hedefi dünyayı olduğundan çok daha iyi bir hale getirmek.

Yapay Zeka Mühendisliğinin Amacı Nedir?

Yapay Zeka Mühendisliği nedir sorusunu daha iyi anlamak için amacını da anlamak lazım. İnsan zekası ile makinenin gücünün birlikte kullanılmasını sağlayan öğrenme algoritmaları ve robotik kodlamalar ile bağlantılı yapay zeka uygulamalarının nasıl çalıştığını araştırır.

Bu alanda güncellemeler yapmayı amaçlar. Günümüzde hayatın her anında karşılaşılan yenilikçi ve akıllı teknolojiler yapay zeka mühendisliği alanını oluşturmuştur. Yapay zeka ürünlerinin insanların her zaman yanında olması, onların işlevselliğini daha çok arttırmıştır.

Yapay Zeka Mühendisliğinin Çalışma Alanları

Yapay Zeka Mühendisliği nedir sorusu kadar bu mesleğin çalışma alanları da merak edilmektedir. Uluslararası ulaştırma sistemleri, havacılık elektroniği, yapay yazılım geliştirme, bilgi güvenliği teknolojisi, dijital medya ve pazarlama, hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, üç boyutlu modelleme ve animasyon teknolojileri yapay zeka mühendisliğinin çalışma alanlarını oluşturur.

Araştırma laboratuvarlarının yanı sıra yapay zeka odaklı iş zekası uygulamalarına dayalı özel sektör alanlarında iş analisti, sistem ve yazılım uzmanı, kaynak kullanımı, veri madenciliği ve algoritma uzmanı olarak da çalışma imkanı bulunabilir.

Uzay teknolojileri kullanan firmalarla, otonom araçlar ve giyilebilir teknolojiler üreten işletmelerde mühendis unvanı ile çalışma alanları içerisinde yerini alır. Yazılım şirketlerimin yanı sıra fabrikalar, hastaneler ve hizmet sektörü gibi alanlar da yapay zeka mühendislerinin iş alanlarını oluşturabilir.

Yapay zeka mühendisleri bilgi sisteminin veya sistemde oluşan bir problemin karmaşık modüllerle çözülmesi gerektiği her noktada devreye girer. Örneğin; bazı kanserlerin tespiti yapay zeka mühendislerinin çalışma alanlarından biridir. Buradaki hedef ileri analiz ve ileri çözüm yöntemlerinin hayata geçirilmesidir.

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği alanını birleştiren yöntemler kullanan yapay zeka mühendisliği bölümü, uygulamalı bilimleri içeren bir disiplin ve mühendislik dalıdır.

Finansal piyasalar, sağlık alanında kullanılmaya başlayan robotik tedavi yöntemleri, acil durumlarda ve doğal afetlerde ilgili yetkilileri arayıp anında bilgi veren mobil cihazlar ve sosyal medya algoritmaları, akıllı şehir uygulamaları, nesnelerin interneti, otonom araba ve uçak geliştirme gibi çok geniş bir alanda geleceğin uzman personelini yetiştirir.   

Yapay zeka mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler finans, yazılım, veri madenciliği, liderlik, otonom makineler ve teknoloji alanlarında eğitim alır.

Dünyada oldukça rağbet gören bu mühendislik dalı gençlerin yapay zeka mühendisliği alanında yetişmesine ve üretmesine olanak tanır. Ayrıca bu bölümde eğitim gören kişiler yapay zekanın işleyişi, algoritmalarının yaratılması, görev verilmesi ve tanımlanması adına çalışmalar da yapabilir.

Ülkemizde Yapay Zeka Mühendisliği

Yapay Zeka Mühendisliği nedir sorusu önce dünyada son yıllarda da ülkemizde sıkça karşımıza çıkmaktadır.  Yapay zekanın kendi kendine öğrenebilme yeteneği sayesinde teknoloji uygulamalarına talep de arttı.

Teknolojinin gelişerek yoğun bir şekilde kullanılması ülkemizin yapay zeka alanında çeşitli atılımlar gerçekleştirmesine neden oldu. Örneğin; ülkenin önemli 3 üniversitesinde yapay zeka mühendisliği bölümü açıldı.

Üniversitede yapılan çalışmalar ile yapay zeka alanında mühendis yetiştirerek bu alanda personel açığının kapatılması ve yapay zeka alanında yeni yatırımlara öncülük etmesi planlanıyor.

Eğitimin alanında yapılan yatırımların yanı sıra savunma sanayi, sağlık, enerji ve ulaşım alanlarında sıklıkla rastlanılan yapay zeka uygulamalarının kullanım alanlarının çeşitliliği de gün geçtikçe artması yapay zekaya olan talebi daha çok arttırdı.

Yapay Zeka Mühendisliğinin Dezavantajları

Birçok ülke yapay zeka mühendisliği için eğitim ve yatırım açısından yeni atılımlar gerçekleştiriyor. Yapay zeka mühendisliği hayatı kolaylaştırdığı gibi bazı sorunlara da yol açabilir. Yapay Zeka Mühendisliği nedir sorusu kadar dezavantajları bilmek de önemlidir. Yaşanabilecek olumsuzlukları şu şekilde sıralamak mümkündür.

  • İnsanlar tarafından oluşturulan yapay zekanın algoritması önyargılı şekilde oluşturulduğu takdirde, önyargılar başka önyargıları getirebilir
  • Yapay zeka birden fazla kişinin işini kolay bir şekilde yapabilmesi nedeni ile birçok kişinin işini kaybetmesine neden olabilir ve istihdam sıkıntısı yaratabilir
  • İnsansız hava araçları bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği takdirde, terör saldırısı tehlikesi oluşturabilir
  • Yapay zekaya bir virüs bulaştığı zaman iş akışı sekteye uğrayabilir
  • Ülkeler tarafından yapay zeka uygulamalarının serbestlik düzeyinin belirlenmesi konusunda ülke ilişkileri olumsuz etkilenebilir.

İnsan hayatını kolaylaştıracak ve insanlığın önünde yeni ufuklar açacak olan yapay zeka mühendisliğinin yaratacağı olumsuzluklar karşısında gerekli tedbirleri almak gerekir.  

Spariş Sorgula

Ödeme Bildir

İletişim